w, tags: de tussen en kwaadaardig - images.pexels.com

Het verband tussen tatoeages en kwaadaardig lymfoom: wat u moet weten

In een recent onderzoek van de Lund Universiteit in Zweden vonden onderzoekers een mogelijk verband tussen kwaadaardig lymfoom en personen met tatoeages. Hoewel de bevindingen intrigerend zijn, is het belangrijk om op te merken dat dit verband verder onderzocht moet worden.

Christel Nielsen, Ph.D., van de Universiteit van Lund, leidde een team van onderzoekers die gegevens analyseerden van meer dan 11.000 personen in Zweden tussen 2007 en 2017. De studie vergeleek 2.938 lymfoompatiënten met personen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die geen kanker hadden.

Onderzoeksbevindingen en inzichten

Het team onderzocht 1.398 lymfoompatiënten en 4.193 kankervrije deelnemers om te onderzoeken hoe leefstijlfactoren zoals roken, leeftijd en tatoeageverleden het risico op lymfoom zouden kunnen beïnvloeden. De onderzoekers gebruikten gegevens uit het Zweedse Nationale Kankerregister voor hun analyse en richtten zich op deelnemers in de leeftijd van 20 tot 60 jaar.

Uit het onderzoek bleek dat 21% van de lymfoompatiënten en 18% van de kankervrije personen aangaf tatoeages te hebben. Interessant genoeg hadden degenen met tatoeages een 21% hoger risico op het ontwikkelen van lymfeklierkanker, vooral binnen twee jaar na het krijgen van hun eerste tatoeage.

Aanvankelijk vermoedden de onderzoekers dat de grootte van de tatoeage van invloed zou kunnen zijn op de ontwikkeling van lymfoom en dat mensen met grote tatoeages een hoger risico zouden lopen. Het onderzoek bracht echter geen verband aan het licht tussen de grootte van tatoeages en de incidentie van lymfomen.

Nielsen benadrukt het belang van verder onderzoek om de gezondheidsimplicaties van tatoeages op de lange termijn beter te begrijpen. Het team is van plan om een uitgebreider onderzoek uit te voeren om mogelijke correlaties tussen tatoeages, verschillende vormen van kanker en ontstekingsziekten te onderzoeken.

Voor mensen die overwegen om een tatoeage te laten zetten, is het essentieel om de risico’s tegen de voordelen af te wegen. Overleg met een professional uit de gezondheidszorg of een vertrouwde tatoeëerder kan waardevol inzicht geven in mogelijke gezondheidsproblemen. Het is ook cruciaal om een goede algemene gezondheid te behouden en risicofactoren zoals roken, alcoholgebruik en een slecht dieet te vermijden.

Hoewel er meer onderzoek nodig is, moeten mensen zich bewust zijn van dit mogelijke verband en indien nodig stappen ondernemen om eventuele risico’s te beperken.


Geef een reactie